video-placeholder
to take shape
1. 
assume a distinct form; develop into something definite or tangible;
to start to develop a more clear or certain form
"We watched the vase begin to take shape in the potter's hands.
Our ideas are beginning to take shape.
"
2. synonyms: become clear, become definite, become tangible,
crystallize, gel, come together, fall into place
"a glorious idea began to take shape in her brain"

Van visie naar vorm naar voorsprong

Digitalisering dringt steeds verder door in de bedrijfsvoering. Data is de nieuwe kapitaalfactor. Wat betekent dit voor organisaties? Hoe benutten we de totale mix van talent, financiën, en data optimaal? Hoe geven we deze vernieuwingen vorm, hoe nemen we alle medewerkers hierin mee (en niet alleen de early adopters) en hoe leidt dit tot een hoger rendement? Welkom bij Takeshape. Vanuit visie op verandering ontwikkel ik in nauwe samenwerking met de klant een vorm voor vernieuwing. Met verstand van organisatie en processen en enthousiasme om iedereen mee te krijgen. Want het nemen van een voorsprong vraagt meer dan goede ideeën.

Uw uitdaging: proces en informatie

Onder invloed van technologie zien we business modellen steeds sneller veranderen. De toekomst is aan organisaties die zichzelf snel en adequaat kunnen aanpassen. Deze aanpassingen raken de hele organisatie en de keten waarin het opereert. Dit vraagt om slim organiseren van processen en systemen en vooral betrokken medewerkers die de verandering voortstuwen.

Mijn aanpak

Onder de naam Takeshape geef ik vorm aan vernieuwing. Met respect voor het verleden en een scherpe blik op aanstormende veranderingen helpen wij uw organisatie in de juiste richting te versnellen. Dit doen wij in actieve samenwerking met uw medewerkers. Want aan een plan heeft u niets. Beweging is wat telt. Zo werken wij aan duurzame verbetering.

Het start met visie
Hoe organiseer je verandering in een grote complexe omgeving? Verandering wordt niet bereikt door een algemene oproep, maar is het totaal van alle individuele aanpassingen die samen de organisatie doen bewegen. Het is dus cruciaal om de visie te vertalen van organisatieniveau naar business unit-, afdeling-, team- en uiteindelijk naar individueel niveau. Op consistente en doorleefde wijze. Want veranderen is verspilde moeite als de richting niet duidelijk is.
Vernieuwend denken
Wij stellen best practices ter discussie. Best practices zijn immers gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Fundamentele verandering vraagt om vernieuwend denken. Vanuit state of the art ontwikkelingen op het gebied van human capital, organiseren en technologie. De problemen van morgen pakken we aan met de oplossingen van morgen. Met ons netwerk van specialisten en niche-partijen die koploper zijn op hun vakgebied. Alleen zo leidt fundamentele verandering tot een voorsprong.
Kijken naar wat je (nog) niet kunt zien
Takeshape bekijkt iedere opgave vanuit een bredere context, de organisatie en de omgeving daaromheen, en kijkt naar de invloed die nieuwe technologie gaat hebben op bestaande manieren van werken. Maar ook als de aandacht op bekend terrein ligt, de bestaande manier van werken, hanteren wij een onconventionele aanpak. Takeshape is gespecialiseerd in Enterprise Engineering (DEMO). Dit is een gedegen manier van ontleden van een organisatie waarbij de essentie van de organisatie wordt blootgelegd. Alleen die stappen die ook werkelijk waarde toevoegen komen in beeld, ook als ze tot nu toe op informele wijze worden uitgevoerd en dus onzichtbaar blijven. Het is van belang om de essentie in beeld te hebben, omdat alleen sturen op de essentie waarde oplevert. De methode leent zich ook voor het ontwerpen van nieuwe processen of organisatieonderdelen, bijvoorbeeld bij radicale organisatieveranderingen als gevolg van een fusie of overname.
Leren om het zelf te doen
Inzet van externe partijen leidt vaak tot een ‘sugar rush’, een tijdelijke opleving waarna de organisatie weer terugzakt in de vroegere situatie. Takeshape werkt daarom nooit alleen maar vormt een integraal team, waarin medewerkers van de klant actief deelnemen. Hierdoor dragen we kennis over en vormt onze opdracht tegelijkertijd een instrument voor coaching en talentontwikkeling.
Energie en enthousiasme
Er is meer nodig dan goede ideeën om een organisatie in beweging te krijgen. Organisatieverandering vraagt professionals met een hoog energieniveau en een aanstekelijk enthousiasme, om ook de twijfelaars in beweging te krijgen. Wij selecteren onze specialisten daarom specifiek op deze eigenschappen. Werken met Takeshape inspireert!

Duurzame bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering wordt soms versimpeld tot een eenzijdige focus op kostenreductie. Dat effect is maar tijdelijk. Duurzame bedrijfsvoering is de kunst van het optimaliseren van beschikbare middelen (kapitaal) om een zo hoog mogelijk rendement te generen voor de organisatie. Van IT- budgetten gaat gemiddeld 80% op aan instandhouding, de 20% die voor vernieuwing wordt aangewend levert lang niet altijd resultaat. Veel mensen voelen zich overbezet maar onderbenut. Het is dus droevig gesteld met het rendement dat moderne organisaties bereiken met hun kapitaal.

Inmiddels is er een derde hoofdvorm van kapitaal ontstaan, naast menselijk- en financieel kapitaal zien we de opkomst van datakapitaal. Data werd lang als een waarde-loos bijproduct van fysieke productie gezien. Data is intussen een grondstof in zichzelf geworden.

Om maximaal rendement voor de organisatie te bereiken moeten deze onderwerpen niet alleen op zichzelf goed worden georganiseerd, maar moet vooral ook de onderlinge samenhang worden bestuurd. De relatie naar datakapitaal wordt nog niet altijd goed begrepen. Door vanuit samenhang te organiseren, rendeert de organisatie beter en vinden mensen waardering. Ik geloof in duurzame bedrijfsvoering.

Over Takeshape

Takeshape is geïnitieerd door Ronald van der Meulen en vormt een schakel in een netwerk van niche spelers en specialisten.

Ronald van der Meulen
Organisatie adviseur
+31 6 1643 1968

Met ruim tien jaar ervaring als adviseur bij Accenture en Twynstra Gudde en vijftien jaar ervaring als informatie- en technologie manager bij organisaties als D-reizen, VolkerWessels, 9292 en Wageningen UR, combineer ik theorie en praktijk met een sterke visie en een persoonlijke benadering.

Visie- en strategievorming is mijn specialiteit, met name bij complexe organisatievraagstukken waar informatie en technologie een factor zijn. Ik ben een snelle denker en werk vernieuwend. Door mens en missie te verbinden, krijg ik mensen in beweging en weet ik talent te ontwikkelen.

145082206629473 (55)

“Een zeer scherpzinnige analyse, jullie zijn in staat gebleken het mysterie te ontrafelen” 

Bill Rogers
Eindredacteur Radio 5 Live, BBC

Mijn netwerk en expertise

Takeshape vormt een schakel in een netwerk van niche spelers en specialisten. Samen dekken wij de drie relevante kapitaalfactoren af. Afhankelijk van de opdracht stelt Takeshape het meest geschikte team samen, waar ook uw medewerkers deel van uitmaken.

Data kapitaal 
Takeshape
EGALiT

Financieel kapitaal
TIC Finance & Advisory Services

Menselijk kapitaal
Wielinq
JOSAY

Dankzij een uitgebreid netwerk in de academische wereld en niche spelers in de private sector ben ik op de hoogte van relevante nieuwe ideeën. Ik ken de state-of-the-art ontwikkelingen én draag daar actief aan bij.

Data kapitaal

  • Enterprise Engineering (DEMO)
  • Informatiemanagement
  • Procesontwerp en Simulatie
  • Model Driven Software Development

Financieel kapitaal

  • Financieringsvraagstukken
  • Due Diligence
  • Business Case Ontwikkeling

Menselijk kapitaal

  • Organisatieverandering
  • Teamontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling

Over uw organisatie

Takeshape werkt in complexe omgevingen.

Van de dynamiek van het middenbedrijf tot uitdagingen van grote organisaties. Waar procesontwerp en informatiesystemen een onderdeel zijn van het probleem – of juist de oplossing – daar ben ik op mijn sterkst.

Klanten

Takeshape werkt met een multidisciplinaire en vernieuwende aanpak aan uiteenlopende projecten voor organisaties in verandering.

BBC Radio 5 live
BBC Radio 5 live

Nadat nieuws- en sportzender BBC Radio 5 Live haar redacties had samengevoegd in een nieuw onderkomen, ontstond het gevoel dat de kwaliteit van de uitzendingen achteruit liep. Dankzij onze multidisciplinaire en onconventionele aanpak vonden we de oorzaak én ontwikkelden we een concreet voorstel voor verbetering.

Wageningen UR
Wageningen UR

Wageningen UR had behoefte aan integrale managementinformatie, zonder daarvoor zwaar te leuken op domeinkennis en derden. Bij de bouw van een datawarehouse is daarom gewerkt vanuit het principe ’innovatie komt van buiten’, waarbij een groep eigen medewerkers zich optrok aan externe specialisten. Inmiddels ligt de regie stevig bij de eigen organisatie, daar waar die hoort. Wageningen UR Business Intelligence is klaar voor de toekomst.

Van Hattum en Blankevoort
Van Hattum en Blankevoort

Rijkswaterstaat ontwikkelt en beheert onze nationale civiele infrastructuur. Van oudsher ligt de uitvoering hiervan bij aannemers in de civiele sector. Tegenwoordig is de aannemer ook verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze omslag heeft verstrekkende gevolgen, ook op de informatievoorziening. Wij hebben het applicatieportfolio van Van Hattem en Blankevoort in beeld gebracht en aangegeven wat moest veranderen. In een later stadium is hiervoor een nieuwe organisatievorm opgezet: VolkerInfra.

Gemeente ’s Hertogenbosch
Gemeente ’s Hertogenbosch

De Gemeente ’s Hertogenbosch is een van de meest vooruitstrevende 100.000+ gemeenten in Nederland. Koploper op het gebied van informatiebeveiliging en innovaties als het toepassen van big data in de openbare ruimte.

Gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort

Diensten per internet aan inwoners aanbieden (‘e-diensten’), en de invoering van de Omgevingswet zijn twee van de vele redenen waarom gemeenten hun werkzaamheden vergaand digitaliseren en zaakgericht organiseren.

Universiteit Maastricht
Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met ruim 17.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

Neem contact op

Benieuwd wat ik kan betekenen voor uw organisatie? Neem gerust contact met mij op. Ik denk  graag met u mee over de mogelijkheden.